top of page

 PROJEKTER 

Svend Aagesens Allé 10A-D

I projektet transformeres en grund, som før har været brugt til mindre erhverv til nu at kunne give plads til en ny boligbebyggelse. Nærværende skitseforslag indeholder ungdomsboliger, ældreboliger, boenheder til unge med særlige behov samt boenheder til fysisk- og psykisk handicappede.

Skebjergvej 44, Smørum

Mariendalsvej 4

Bagsværd Hovedgade 162

I dette projekt transformeres forhuset til to erhvervslokaler og to boliger.

Greve Strandvej 57

Farum Hovedgade 13, 1. og 2. sal

Det charmerende, røde murstenshus på Farum Hovedgade 13 er blevet istandsat løbende gennem årene. Husets 1. og 2. sal transformeres nu fra erhverv til bolig. 

Kløverbladsgade 37-39

Kløverbladsgade 37-39 er en ejendom fra år 1903 med 5 lejligheder og et uudnyttet baghus på i alt 217 kvadratmeter. Ejendommen ligger i det gamle forfatterkvarter i Valby, med BIG, Kapselfabrikken og Ny Ellebjerg station som naboer. Området er i rivende udvikling, med nybyggeri og byfornyelse med afsæt i lokalplanen fra år 2010.

Kong Georgs Vej 5 - Vedbæk

Ejendommen er under udvikling. 

SOLGT
SOLGT

KONG GEORGS VEJ 5

FREDERIKSBERG

Ved ombygningen vil bygningen blive totalrenoveret. Generelt vil dette ske med stor respekt for bygningens eksisterende arkitektoniske udtryk. I landløsningen er der taget udgangspunkt i de eksisterende rumligheder og konstruktioner, således at disse bevares i videst mulige udstrækning.

Jersie Skole

Visionen er at skabe en ny grøn landsby, der skaber en ny sammenhængskraft i området mellem Jersie Landsby og Jersie Strand. Projektet forestilles således udviklet i tæt kontakt med brugere og lokale interessenter.

SOLGT
SOLGT

DALGAS BOULEVARD 48

SOLRØD STRANDVEJ 29

SOLGT
SOLGT

Digemosevej 3

Solgt til FORS A/S

Nordre Ryevej 50

SOLGT
SOLGT

Vejbjerggårdsvej 6 

bottom of page