PROJEKTER 

Svend Aagesens Allé 10A-D

Svend Aagesens Allé 10A-D, 2650 Hvidovre

I projektet transformeres en grund, som før har været brugt til mindre erhverv til nu at kunne give plads til en ny boligbebyggelse. Nærværende skitseforslag indeholder ungdomsboliger, ældreboliger, boenheder til unge med særlige behov samt boenheder til fysisk- og psykisk handicappede.

Bagsværd Hovedgade 162

Bagsværd Hovedgade 162, 2880 Bagsværd

I dette projekt transformeres forhuset til to erhvervslokaler og to boliger.

Skebjergvej 44

Skebjergvej 44, 2765 Smørum

Greve Strandvej 57

Greve Strandvej 57, 2670 Greve

Mariendalsvej 4

Mariendalsvej 4, 4000 Roskilde

Solgte ejendomme
Vejbjerggårdsvej 6
Vejbjerggårdsvej 6, 4270 Høng
Nordre Ryevej 50
Nordre Ryevej 50, 4060 Kirke Såby
Digemosevej 3
Digemosevej 3, 4340 Tølløse
Solgt til FORS A/S
Solrød Strandvej 29
Solrød Strandvej 29, 2680 Solrød Strand
Dalgas Boulevard 48
Dalgas Boulevard 48, 2000 Frederiksberg
Kong Georgs Vej 5 - Frederiksberg
Kong Georgs Vej 5, 2000 Frederiksberg
Ved ombygningen vil bygningen blive totalrenoveret. Generelt vil dette ske med stor respekt for bygningens eksisterende arkitektoniske udtryk. I landløsningen er der taget udgangspunkt i de eksisterende rumligheder og konstruktioner, således at disse bevares i videst mulige udstrækning.
Kong Georgsvej 5 - Vedbæk
Kong Georgsvej 5, 2950 Vedbæk
Jersie Skole
Åsvej 5, 2680 Solrød Strand
Visionen er at skabe en ny grøn landsby, der skaber en ny sammenhængskraft i området mellem Jersie Landsby og Jersie Strand. Projektet forestilles således udviklet i tæt kontakt med brugere og lokale interessenter.